Naši lektoři

Mgr. Barbora Daňková

Mgr. Barbora Daňková

Absolventka psychologie FF UK. Má bohatou praxi v realizaci profesní diagnostiky, AC / DC pro přední české i zahraniční firmy, vč. účastníků z řad top managementu. Působí ve vývoji metodiky profesní diagnostiky, tvorbě specifických testů a dotazníků. Je jednatelkou TCC s.r.o. Dále se věnuje poradenství, poskytování zpětných vazeb, lektorské činnosti, vedení workshopů a tematických programů.

PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.

PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.

Vystudoval na českých a zahraničních univerzitách obory psychologie, pedagogika, filosofie, teologie a personální řízení, absolvoval řadu specializačních výcviků a kurzů. Pracoval mj. jako poradenský psycholog, vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník AV ČR, rozhlasový redaktor, personální ředitel ve výrobní firmě. Specializuje se na diagnostiku a rozvoj klíčových profesních dovedností.

Ing. Jan Hruška

Ing. Jan Hruška

Absolvoval řadu odborných výcviků doma i v zahraničí – (PCA psychoterapie, TASC výcvik a praktickém uplatňování výsledkově orientovaného Ericksonovského koučinku, Spirální dynamika). Kromě individuálního a týmového koučinku se orientuje na oblast rozvoje týmové spolupráce, leadership, seberozvoj a změnové aktivity ve firemní kultuře. V letech 2008-2012 byl členem předsednictva České asociace koučů.

Mgr. Libuše Máchová

Mgr. Libuše Máchová

Absolventka katedry psychologie Filozofické fakulty UK, výcvik sociálně psychologických dovedností, výcviky zaměřené na krizovou intervenci a na metody řešení konfliktů. Působí jako odborný konzultant a lektor v oblasti komunikace, týmové spolupráce, zvládání stresu a zvyšování výkonnosti a zátěžové odolnosti a jako personální poradce zejména v oblastech diagnostiky a výběru pracovníků všech úrovní, AC a DC.

Mgr. Tomáš Morávek

Mgr. Tomáš Morávek

Psycholog, absolvent FF UK, má odbornou praxi v klinické psychoterapii a psychodiagnostice se zaměřením na oblast mezilidských vztahů a osobního růstu. Na pozici lektora působí přes 10 let, zaměřuje se na komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání a schopnost řídit konflikty, dále na oblast manažerských dovedností, manažerského koučování a konflikt managementu.

MUDr. Martin Hollý

MUDr. Martin Hollý

Absolvent fakulty všeobecného lékařství. Začal pracovat v oboru psychiatrie a sexuologie, 5 let vedl Centrum Krizové Intervence. Působil jako externí lektor, kouč a expert na problematiku osobnostního rozvoje. Průběžně se rozvíjí v psychoterapii, relaxačních technikách i v méně tradičních formách práce s psychiatrickými klienty. V komerční sféře se zaměřuje na oblast sociálně psychologických dovedností, na práci se stresem, na týmové chování a manažerské dovednosti.

Mgr. Katka Wildanger, MBA

Mgr. Katka Wildanger, MBA

Absolventka Veřejné správy a mezinárodních vztahů a MBA programu na CMI ESMA Praha (pobočce ESMA Barcelona). Od roku 2006 působila ve vedení několika investičních společností, má za sebou 8 let manažerské praxe v oblasti správy aktiv. Absolvovala The Art and Sience of Coaching - akreditovaný koučovací výcvik na Erickson College, výcvik X-Ray Listening a ovládá základy NLP. Je jednatelkou TCC.

Mgr. Eliška Remešová

Mgr. Eliška Remešová

Psycholog, absolvent UK, s 5 letou zkušeností v mezinárodním prostředí FMCG především jako interní trenér, facilitátor a change management specialist. V oblasti tréninků se zaměřuje především na emoční inteligenci, mezikulturní spolupráci, řízení na dálku a práci se změnou. Dále se profesně zajímá o oblast mezilidských vztahů a štěstí jako nástroje pro úspěch.

Mgr. Kristýna Rapalová

Mgr. Kristýna Rapalová

Lektorka, facilitátorka, konzultantka a koučka. Podílela se na přípravě a realizaci řady manažerských kurzů a workshopů. Byla zodpovědná za individuální rozvoj středního a top managementu, vč. koučování. Staví na dlouhodobé zkušenosti s využitím nástrojů v reálném prostředí a na individuálním přístupu s respektem k osobnímu manažerskému stylu klientů a prostředí a hodnotám firem, ve kterých pracují.

Ivana Watson

Ivana Watson

Absolventka Master´s Degree v Strategic HR Management na univerzitě Sheffiled Hallam, UK. Vzdělána i v oblasti řízení a podnikání, a to v MCE Brusel, Ashridge Institute a IMD Lausanne. Přes 20 let působí v řízení HR vč. regionálních rolí v Evropě a Africe. Byla konzultantkou top managementu firem do 12 000 zaměstnanců. Působí v managementu a HR, specializace: diverzity mng. a podniková kultura, mezinárodní komunikace, krizový mng., talent mng.

Mgr. Katarína K. Svobodová

Mgr. Katarína K. Svobodová

Vystudovala oborovou pedagogiku a AJ. Absolvovala řadu odborných výcviků – 2 výcviky koučů, interpretace dotazníků Hogan, Facilitace, Change mng., Project mng. pro manažery, Tvorba kompetenčních modelů, Spirální dynamika. Kromě individuálního a týmového koučinku působí od r.2000 v oblasti facilitace, školení (interních i externích) lektorů, rozvoj týmové spolupráce, seberozvoj, leadership a změnové aktivity v oblasti firemní kultury a HR procesů.

Ing. Lenka Mrázová ACCA

Ing. Lenka Mrázová ACCA

21 let ve špičkovém poradenském byznyse řídila týmy lidí zabývající se poskytováním služeb klientům v oblasti daňového poradenství, účetnictví a auditu. Přes všechnu projektovou a technickou práci byl v jádru jejího zájmu vždy člověk – kolega či klient - jeho potřeby, jeho rozvoj a komunikace se světem kolem. Proto se nyní věnuje osobnímu rozvoji a inspiruje lidi kolem sebe ke snadnějšímu životu.

Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

Je absolventem Pedagogické fakulty OU a Divadelní fakulty JAMU. Je certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. 5 let se věnuje nasazováním moderních technologiích ve výuce na ZŠ i SŠ s využitím SAMR modelu, které publikuje na stránkách www.i-school.cz. Má dlouholetou zkušenost s využíváním iPadů nejen ve vzdělávání, ale také v Business sféře.

PhDr. Martin Opatrný, Ph.D.

PhDr. Martin Opatrný, Ph.D.

Absolvent FF UK se specializací na komunikaci a psychologii. Expert na PR, mediální a krizovou komunikaci. Působil jako novinář, tiskový mluvčí ve státní správě i jako manažer komunikace soukromých firem. Krizovou komunikaci přednáší na Diplomatické akademii MZV ČR. V rámci svých kurzů účastníkům nepřednáší teorii, ale učí je praxi.

PhDr. Petr Šulc

PhDr. Petr Šulc

Je akreditovaným lektorem ILM, absolvent Filozofické fakulty UK. Má odbornou praxi v personalistice a ve středním a vyšším managementu a velké zkušenosti se vzdělávacími projekty. Jeho lektorská činnost je především v oblasti komunikace, týmové spolupráce, time managementu, manažerských dovednostech, procesního a projektového řízení, řízení změny.

Ing. Zuzana S.Prediger, MSc.

Ing. Zuzana S.Prediger, MSc.

Facilitátorka, poradkyně, lektorka a koučka s unikátním mixem znalostí a zkušeností z obchodu, marketingu, PR a práva díky studiu a působení v nadnárodních spol. v ČR i ve světě — řízení týmů (i virtuálních), negociace s obchodními i vládními org., řízení změny, zavádění nových produktů, komunikace složitých témat, rozvoj partnerského kanálu... Je schopna připravit workshop, který bude kombinací nových trendů a funkčních tipů z reálného světa.

Ing. Daniela Sedloňová

Ing. Daniela Sedloňová

Absolventka VŠO v Praze, lektorského kurzu a výcviku koučů. Léta 2004-2007 působila ve Velké Británii, kde získala CAE certifikaci (Cambridge Certificate in Advanced English), má 12 let praxe na obchodních manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. Jako Head of Regional Sales vedla multikulturní obchodní tým napříč státy střední a východní Evropy. Připravuje tréninky a workshopy, které jsou interaktivní, energetické, nabyté pozitivní energií a propojují nejužitečnější teorii s praxí.

Ing. Václava Kloudová

Ing. Václava Kloudová

Věnuje se rozvoji lidí a projektům zaměstnanecké a zákaznické spokojenosti. Komunikační dovednosti a manažerský rozvoj jsou témata, která studovala na VŠE Praha a The Copenhagen Business School. Má za sebou dlouhodobé manažerské zkušenosti z nadnárodních korporací i soukromých firem. V současné době realizuje projekty vzdělávání pracovníků - jako lektorka, mentor a kouč.

Pavel Wieser

Pavel Wieser

Systemický kouč, herec improvizačního divadla a frekventant terapeutického výcviku v přístupu dle Carla Rogerse. Certifikovaný lektor jógy smíchu, frekventant hodin Dialogického jednání na pražské DAMU, člen skupiny improvizačního divadla Klika a trenér skupiny Poločas nápadu. Dokončuje magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Člen České asociace koučů (od r. 2014 členem Prezidia), programový ředitel mezinárodního festivalu improvizace Zpatra (2016, 2017). V TCC působí od r. 2016.

Filip Lepier

Filip Lepier

HR konzultant a kouč působící v oblasti HR a marketingovém výzkumu. V roce 2006 začal pracovat pro významnou konzultantkou společnost a od této doby se intenzivně věnuje zejména rozvoji managementu velkých nadnárodních firem, poradenství v oblasti nastavování vnitrofiremních procesů zaměřených na zvyšování motivace zaměstnanců a měření spokojenosti zaměstnanců. Má bohaté zkušenosti jako facilitáror, lektor soft skills, kouč a mentor.

Velice rádi zodpovíme každý Váš dotaz.

Nahoru