Zpět na přehled kurzů

Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci

Artefiletika

Z kurzu budou těžit:

 • Datum: 09. 10. 2018
 • Čas: 9:00 – 16:00
 • Lektor: Mgr. Libuše Máchová
 • Místo konání: TCC s.r.o. Rohan Business Center, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8
 • Kapacita kurzu: 8
 • Cena: 3000 Kč bez DPH

Chcete odhalit své možnosti a meze a lépe vnímat své okolí? Cílem workshopu je tvořivou cestou nabídnout příležitost vnímání sebe sama a odhalení vlastních zdrojů. Pomocí technik a následné reflexe získáte jiný náhled na sebe a svou cestu, ujasníte si realitu.

Tento způsob poznávání směřuje k rozvoji tvořivosti, komunikačních a sociálních schopností, adaptivního rozhodování a kritického myšlení.

Co Vám kurz přinese?

 • Seznámení s artefiletikou.
 • Práce s kresbou Vám otevře nové náhledy.
 • Získáte nové impulzy a odpovědi na Vaše otázky.
 • Ukážeme Vám kouzlo reflexe osobních významů.
 • Dozvíte se něco o sobě a svém prožívání.
 • Ujasníte si realitu a své zdroje, na kterých můžete stavět.
 • Všichni účastníci si odnesou obrázky se symboly jako připomínku, ze které mohou v budoucnu čerpat energii na své cestě k dosahování cíle.

Cílová skupina

Workshop je určen pro zájemce o poznání sebe sama a lepší vnímání svého okolí, seberozvoj, relaxaci.

Obsah

 • Technika zpřítomnění.
 • Uvolňovací kreslení.
 • Působení výtvarného projevu.
 • Symbolika barev, působení barev na psychiku.
 • Aktivity zaměřené na rozpoznání vlastních vztahových potřeb.
 • Projektivní techniky.
 • Diagnostika pozice v týmu.
 • Práce s fantazijními obrazy.

Přednášející

Mgr. Libuše Máchová

Mgr. Libuše Máchová

Absolventka katedry psychologie Filozofické fakulty UK, výcvik sociálně psychologických dovedností, výcviky zaměřené na krizovou intervenci a na metody řešení konfliktů. Působí jako odborný konzultant a lektor v oblasti komunikace, týmové spolupráce, zvládání stresu, zvyšování výkonnosti a zátěžové odolnosti. Také jako personální poradce zejména v oblastech diagnostiky a výběru pracovníků všech úrovní, AC a DC. 

Velice rádi zodpovíme každý Váš dotaz.

Nahoru