Naši lektoři

Mgr. Barbora Daňková

Mgr. Barbora Daňková

Absolventka psychologie FF UK. Má bohatou praxi v realizaci profesní diagnostiky, AC / DC pro přední české i zahraniční firmy, vč. účastníků z řad top managementu. Působí ve vývoji metodiky profesní diagnostiky, tvorbě specifických testů a dotazníků. Je jednatelkou TCC s.r.o. Dále se věnuje poradenství, poskytování zpětných vazeb, lektorské činnosti, vedení workshopů a tematických programů.

PhDr. Petr Brichcín, PhD.

PhDr. Petr Brichcín, PhD.

Vystudoval na českých a zahraničních univerzitách obory psychologie, pedagogika, filosofie, teologie a personální řízení, absolvoval řadu specializačních výcviků a kurzů. Pracoval mj. jako poradenský psycholog, vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník AV ČR, rozhlasový redaktor, personální ředitel ve výrobní firmě. Specializuje se na diagnostiku a rozvoj klíčových profesních dovedností.

Ing. Jan Hruška

Ing. Jan Hruška

Absolvoval řadu odborných výcviků doma i v zahraničí – (PCA psychoterapie, TASC výcvik a praktickém uplatňování výsledkově orientovaného Ericksonovského koučinku, Spirální dynamika). Kromě individuálního a týmového koučinku se orientuje na oblast rozvoje týmové spolupráce, leadership, seberozvoj a změnové aktivity ve firemní kultuře. V letech 2008-2012 byl členem předsednictva České asociace koučů.

Mgr. Libuše Máchová

Mgr. Libuše Máchová

Absolventka katedry psychologie Filozofické fakulty UK, výcvik sociálně psychologických dovedností, výcviky zaměřené na krizovou intervenci a na metody řešení konfliktů. Působí jako odborný konzultant a lektor v oblasti komunikace, týmové spolupráce, zvládání stresu a zvyšování výkonnosti a zátěžové odolnosti a jako personální poradce zejména v oblastech diagnostiky a výběru pracovníků všech úrovní, AC a DC.

Mgr. Tomáš Morávek

Mgr. Tomáš Morávek

Psycholog, absolvent FF UK, má odbornou praxi v klinické psychoterapii a psychodiagnostice se zaměřením na oblast mezilidských vztahů a osobního růstu. Na pozici lektora působí přes 10 let, zaměřuje se na komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání a schopnost řídit konflikty, dále na oblast manažerských dovedností, manažerského koučování a konflikt managementu.

MUDr. Martin Hollý

MUDr. Martin Hollý

Absolvent fakulty všeobecného lékařství. Začal pracovat v oboru psychiatrie a sexuologie, 5 let vedl Centrum Krizové Intervence. Působil jako externí lektor, kouč a expert na problematiku osobnostního rozvoje. Průběžně se rozvíjí v psychoterapii, relaxačních technikách i v méně tradičních formách práce s psychiatrickými klienty. V komerční sféře se zaměřuje na oblast sociálně psychologických dovedností, na práci se stresem, na týmové chování a manažerské dovednosti.

Mgr. Katka Wildanger, MBA

Mgr. Katka Wildanger, MBA

Absolventka Veřejné správy a mezinárodních vztahů a MBA programu na CMI ESMA Praha (pobočce ESMA Barcelona). Od roku 2006 působila ve vedení několika investičních společností, má za sebou 8 let manažerské praxe v oblasti správy aktiv. Absolvovala The Art and Sience of Coaching - akreditovaný koučovací výcvik na Erickson College, výcvik X-Ray Listening a ovládá základy NLP. Je jednatelkou TCC.

Mgr. Kristýna Rapalová

Mgr. Kristýna Rapalová

Lektorka, facilitátorka, konzultantka a koučka. Podílela se na přípravě a realizaci řady manažerských kurzů a workshopů. Byla zodpovědná za individuální rozvoj středního a top managementu, vč. koučování. Staví na dlouhodobé zkušenosti s využitím nástrojů v reálném prostředí a na individuálním přístupu s respektem k osobnímu manažerskému stylu klientů a prostředí a hodnotám firem, ve kterých pracují.

Ivana Watson

Ivana Watson

Absolventka Master´s Degree v Strategic HR Management na univerzitě Sheffiled Hallam, UK. Vzdělána i v oblasti řízení a podnikání, a to v MCE Brusel, Ashridge Institute a IMD Lausanne. Přes 20 let působí v řízení HR vč. regionálních rolí v Evropě a Africe. Byla konzultantkou top managementu firem do 12 000 zaměstnanců. Působí v managementu a HR, specializace: diverzity mng. a podniková kultura, mezinárodní komunikace, krizový mng., talent mng.

Mgr. Katarína K. Svobodová

Mgr. Katarína K. Svobodová

Vystudovala oborovou pedagogiku a AJ. Absolvovala řadu odborných výcviků – 2 výcviky koučů, interpretace dotazníků Hogan, Facilitace, Change mng., Project mng. pro manažery, Tvorba kompetenčních modelů, Spirální dynamika. Kromě individuálního a týmového koučinku působí od r.2000 v oblasti facilitace, školení (interních i externích) lektorů, rozvoj týmové spolupráce, seberozvoj, leadership a změnové aktivity v oblasti firemní kultury a HR procesů.

Ing. Lenka Mrázová ACCA

Ing. Lenka Mrázová ACCA

21 let ve špičkovém poradenském byznyse řídila týmy lidí zabývající se poskytováním služeb klientům v oblasti daňového poradenství, účetnictví a auditu. Přes všechnu projektovou a technickou práci byl v jádru jejího zájmu vždy člověk – kolega či klient - jeho potřeby, jeho rozvoj a komunikace se světem kolem. Proto se nyní věnuje osobnímu rozvoji a inspiruje lidi kolem sebe ke snadnějšímu životu.

PhDr. Martin Opatrný, Ph.D.

PhDr. Martin Opatrný, Ph.D.

Absolvent FF UK se specializací na komunikaci a psychologii. Expert na PR, mediální a krizovou komunikaci. Působil jako novinář, tiskový mluvčí ve státní správě i jako manažer komunikace soukromých firem. Krizovou komunikaci přednáší na Diplomatické akademii MZV ČR. V rámci svých kurzů účastníkům nepřednáší teorii, ale učí je praxi.

PhDr. Petr Šulc

PhDr. Petr Šulc

Je akreditovaným lektorem ILM, absolvent Filozofické fakulty UK. Má odbornou praxi v personalistice a ve středním a vyšším managementu a velké zkušenosti se vzdělávacími projekty. Jeho lektorská činnost je především v oblasti komunikace, týmové spolupráce, time managementu, manažerských dovednostech, procesního a projektového řízení, řízení změny.

Ing. Zuzana S.Prediger, MSc.

Ing. Zuzana S.Prediger, MSc.

Facilitátorka, poradkyně, lektorka a koučka s unikátním mixem znalostí a zkušeností z obchodu, marketingu, PR a práva díky studiu a působení v nadnárodních spol. v ČR i ve světě — řízení týmů (i virtuálních), negociace s obchodními i vládními org., řízení změny, zavádění nových produktů, komunikace složitých témat, rozvoj partnerského kanálu... Je schopna připravit workshop, který bude kombinací nových trendů a funkčních tipů z reálného světa.

Ing. Daniela Sedloňová

Ing. Daniela Sedloňová

Absolventka VŠO v Praze, lektorského kurzu a výcviku koučů. Léta 2004-2007 působila ve Velké Británii, kde získala CAE certifikaci (Cambridge Certificate in Advanced English), má 12 let praxe na obchodních manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. Jako Head of Regional Sales vedla multikulturní obchodní tým napříč státy střední a východní Evropy. Připravuje tréninky a workshopy, které jsou interaktivní, energetické, nabyté pozitivní energií a propojují nejužitečnější teorii s praxí.

Ing. Václava Kloudová

Ing. Václava Kloudová

Věnuje se rozvoji lidí a projektům zaměstnanecké a zákaznické spokojenosti. Komunikační dovednosti a manažerský rozvoj jsou témata, která studovala na VŠE Praha a The Copenhagen Business School. Má za sebou dlouhodobé manažerské zkušenosti z nadnárodních korporací i soukromých firem. V současné době realizuje projekty vzdělávání pracovníků - jako lektorka, mentor a kouč.

Filip Lepier

Filip Lepier

HR konzultant a kouč působící v oblasti HR a marketingovém výzkumu. V roce 2006 začal pracovat pro významnou konzultantkou společnost a od této doby se intenzivně věnuje zejména rozvoji managementu velkých nadnárodních firem, poradenství v oblasti nastavování vnitrofiremních procesů zaměřených na zvyšování motivace zaměstnanců a měření spokojenosti zaměstnanců. Má bohaté zkušenosti jako facilitáror, lektor soft skills, kouč a mentor.

Mgr. Martina Zaorálková

Mgr. Martina Zaorálková

Absolventka katedry psychologie
a pedagogiky Filosofické fakulty University Karlovy, specializace pedagogická psychologie. Praxe v oblasti plánování
a realizace školících a vzdělávacích aktivit
a organizace a realizace HR procesů
v oblasti náboru zaměstnanců, včetně Assessment center, mzdového
a bonusového systému, hodnocení zaměstnanců a kariérního růstu, dále praxe v oblasti lektorské činnosti a koučování. Absolvovala výcviky mediace a řešení konfliktů a koučování. V TCC od roku 2011.

Ing. Tomáš Smutný

Ing. Tomáš Smutný

Absolvent oboru elektrotechnická výroba
a management na VUT v Brně + rok postgraduální studium na ústavu Teoretické a experimentální elektrotechniky. Ředitel technické podpory, tvůrce informačního systému. Specializace: řízení týmu 10 lidí, Top management, metodik Mezd pro CZ legislativu, mentor modulů Organizace
a řízení, Personalistika, Docházka.

Ing. Jaroslav Holoubek

Ing. Jaroslav Holoubek

Jaroslav si ve 43 letech prošel životní krizí. Rozpadlo se mu manželství se 3 dětmi, přišel o práci a o střechu nad hlavou. Jeho život ztratil smysl. Jaroslav nutně potřeboval vědět, proč tady je, jaký smysl má jeho život. Absolvoval nesčetné množství kurzů všeho druhu, než poznal svého učitele. A ten mu dal jednoduchou radu: "Musíš si dát do pořádku základy své bytosti, zlepšit výživu, najít zaměstnání a změnit životní postoj". A ono to fungovalo. Ve svých kurzech Jaroslav dále předává to, co každý den dělá, aby i další lidé mohli pochopit s jakým úkolem se narodili a získali tak přístup k nevyčerpatelnému zdroji energie. Zdravé tělo a zdravá mysl jsou základní předpoklady seberealizace.

Mgr. Anna Kaucká

Mgr. Anna Kaucká

Absolventka Filozofické fakulty UK, obor Sociální práce. V sociální oblasti pracuje přes 25 let. Ve své profesi se zaměřuje na oblast zaměstnávání lidí s postižením na běžném trhu práce. Zajímá se o možnosti jejich rozvoje a začleňování do pracovního života. Jako specialistka na spolupráci se zaměstnavateli je součástí týmu Podporované zaměstnávání v organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., kde pracuje již 7 let. Vyjednává ve firmách pracovní možnosti pro lidi s postižením, poskytuje poradenství v otázkách zaměstnávání OZP a podporuje firmy v realizaci jejich společenské odpovědnosti.

Mgr. Kristýna Valentová

Mgr. Kristýna Valentová

Absolventka Fakulty sociálních věd UK, obor Veřejná a sociální politika. Pracuje v sociálních službách více než 13 let. Už během studií se věnovala podpoře lidí s různými typy postižení. Nakonec zakotvila u práce s lidmi s mentálním postižením. Podporuje je v tom, aby mohli žít plnohodnotný a co nejvíce „normální“ život. Posledních deset let se toho snaží dosahovat v programu Podporovaného zaměstnání. Hledá silné stránky jednotlivých lidí a snaží se je propojit s firmami, které se zajímají o zaměstnávání lidí s OZP a společenskou odpovědnost.

Velice rádi zodpovíme každý Váš dotaz.

Nahoru