Obchodní a storno podmínky

Portál www.skoleninadlani.cz je provozován společností TCC s.r.o., Rohan Business Center, Rohanské nábřeží 671/15A, 186 00 Praha 8, IČ: IČO: 25726943, DIČ: CZ25726943. Společnost je zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl C, spis. značka 64720.

TCC s.r.o. pořádá veřejné otevřené kurzy a vzdělávací programy zaměřené na rozvoj osobnostních, manažerských, prodejních a komunikačních dovedností včetně přípravy HR manažerů. Pro konání otevřených kurzů užívá vlastního vzdělávacího centra s plně vybavenými školícími místnostmi a administrativním zázemím, adresa vzdělávacího centra je totožná s adresou sídla společnosti.

Tyto obchodní a storno podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a TCC s.r.o.

Smluvní vztah vzniká na základě písemné objednávky od zákazníka a písemného potvrzení objednávky odpovědnou osobou zastupující společnost TCC s.r.o.. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

Přihláška, objednání kurzu

Registrace na kurz je možná přes online odkaz „registrace“, který je u každého vypsaného kurzu na www.skolenidlani.cz, nebo e-mailem na zvarova@tcc.cz, případně na e-mail příslušného projektového manažera.

Do přihlášky je nutné uvést:

 • jméno a příjmení účastníka, telefonický kontakt, e-mail
 • na jaký kurz v jakém termínu se účastník hlásí
 • případně doplnit kontaktní osobu a její kontaktní údaje.

K fakturaci kurzu budou po účastníkovi vyžádány také fakturační údaje, ty může účastník poskytnout dodatečně.

Zákazník může od objednávky odstoupit a svou účast zrušit:

 • 10 a více dní před termínem – bez storno poplatků
 • 9 – 5 dní před termínem – storno poplatek 50% z ceny kurzu
 • 4 dny a méně – nelze stornovat (možná účast náhradníka), zákazník hradí plné kurzovné

Společnost TCC může od konání kurzu ustoupit a kurz zrušit z důvodů nedostatečně naplněné kapacity kurzu nebo jiných organizačních důvodů. Účastník obdrží 14 až 10 dní před termínem potvrzení o konání akce, případně informaci o zrušení či přesunutí termínu.

V případě úplného zrušení a nevypsání náhradního termínu společnost TCC postupuje vůči přihlášeným účastníkům takto:

 • 10 a více dní před termínem – informace účastníkovi o zrušení kurzu
 • 9 – 5 dní před termínem - informace účastníkovi o zrušení kurzu + dárková poukázka na jiný otevřený kurz dle vlastního výběru v hodnotě 50% účastníkova kurzovného
 • 4 dny a méně - informace účastníkovi o zrušení kurzu + dárková poukázka na jiný otevřený kurz dle vlastního výběru v hodnotě 100% účastníkova kurzovného

Společnost TCC si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, případně jiné organizační změny.

Fakturace a způsob úhrady ceny kurzu (kurzovného)

Způsoby úhrady:

 • hotově v den konání kurzu, zákazník obdrží zjednodušený daňový doklad
 • převodem - na základě zálohové faktury
 • převodem po uskutečnění kurzu na základě faktury zaslané na e-mail uvedený zákazníkem, nebo poštou

Ceny standardně uvádíme bez DPH. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady na kurz, tištěné materiály a drobné občerstvení, případně u vybraných kurzů online diagnostika.

Slevy

Věrnostní slevu může zákazník uplatnit v rámci firmy, nikoliv tedy jen na účastníka. Činí 5% na druhý kurz, 10% na třetí a další kurzy v mezidobí max. 1 rok.

Množstevní sleva na jednu objednávku činí 5% na druhého a 10% na třetího a dalšího účastníka.

Věrnostní, množstevní a další slevy se nesčítají, stálým zákazníkům rádi vytvoříme individuální cenovou nabídku rozvoje. V případě, že se zákazníkovi slevy na kurz kryjí, platí pro něj ta sleva, která má peněžně nejvyšší hodnotu.

Certifikáty

U všech kurzů je možné požádat o vydání certifikátu vydaného společností TCC s.r.o. o absolvování kurzu, a to zdarma.

Organizační informace

Školící místnost je pro účastníky k dispozici 30 minut před konáním kurzu.

Parkování je přímo v Karlíně, komplikované, jednoznačně tedy doporučujeme využít MHD - metro, tram zastávka Křižíkova či Karlínské náměstí.

Přihlášením na kurz zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními a storno podmínkami.

Nahoru