Zpět na přehled kurzů

Mentoring bez mentorování jako efektivní způsob propojování generací

Z kurzu budou těžit:

 • Datum: 24. 03. 2020
 • Čas: 9:00 – 17:00
 • Lektor: Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD
 • Místo konání: TCC s.r.o. Rohan Business Center, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8
 • Kapacita kurzu: 12
 • Cena: 3800 Kč bez DPH

O mentoringu často uvažujeme jen v souvislosti s uvedením nováčků do jejich čerstvé pracovní role. Pokud se ale mentoring stane nástrojem rozvoje i stávajících zaměstnanců, získáme mnoho dalších benefitů.

Ocení ho mentees jako způsob, jak se efektivně a individuálně vzdělávat, čerpat motivaci
a kariérně růst v organizaci. Získáme také jistotu, že stávající know-how bude předáno nejvhodnějším příjemcům. Podpoříme motivaci mentorů, protože budou moci uplatnit svoje zkušenosti a znalosti i mimo každodenní pracovní úkoly. A v neposlední řadě nám mentoring pomůže propojovat generace s odlišnými postoji a hodnotami.

Co Vám kurz přinese?

 • Naučíte se stanovovat realistické cíle mentoringu a vyhodnocovat jeho efektivitu
  a přínos.
 • Identifikujete potenciální rizika zavádění mentoringu do praxe a najdete způsoby, jak jim předcházet.
 • Seznámíte se se způsoby, jak vybírat mentory a mentees, a jak je na mentoring připravit.
 • Vyzkoušíte si ověřené techniky mentoringu, přenositelné i do každodenní manažerské praxe.
 • Zjistíte, jaká jsou specifika jednotlivých generací a způsoby, jak je při mentoringu využívat či překonávat.

Cílová skupina

HR manažeři či specialisté, kteří se zabývají rozvojem a motivací zaměstnanců. Ředitelé a manažeři ve firmách, kde je aktuálním tématem nástupnictví, dlouhodobá motivace zaměstnanců a sdílení know-how. Manažeři a vedoucí, kteří s mentoringem začínají, nebo chtějí revidovat a vylepšit už nastavený proces. Všichni manažeři, pro které je důležité téma propojování generací.

Obsah

 • Seznámení s druhy mentoringových programů: expertní mentoring, peer to peer mentoring, týmový „agilní“ mentoring, adaptační mentoring atd. 
 • Analýza využití mentoringu ve Vaší organizaci v návaznosti na firemní kulturu a žité HR procesy.
 • Mapování rolí v mentoringovém programu, management očekávání a řízení potenciálních rizik.
 • Nastavení měřitelných a popsatelných cílů mentoringu, nástroje pro hodnocení mentoringového programu.
 • Nastavení kritérií a nástroje výběru mentorů a mentees ve 3 základních oblastech: osobnost, motivace, zkušenosti.
 • Způsoby párování mentorů a mentees, příprava a proškolení mentorů a mentees.
 • Mentoringové techniky: cyklus učení aplikovaný v mentoringu, třífázový model mentoringu, model CLEAR, aktivní naslouchání, sebehodnocení a zpětná vazba. 
 • Specifika generací od baby boomers k mileniálům, a jak s nimi v jednotlivých fázích mentoringového programu pracovat.

Přednášející

Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD

Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD

Absolventka katedry andragogiky a personálního řízení FF UK a oboru humanitní studia na FHS UK. V předchozí praxi v roli HR manažera za více než 10 let působení v mezinárodních IT a technologických firmách získala zkušenosti se strategickým řízením HR ve fázi změn – rozvoj firmy, startup, M&A i reorganizace. Od roku 2014 působí jako senior HR konzultantka, koučka a lektorka kurzů v oblasti HR, manažerských dovedností a osobního rozvoje. Je certifikovanou systemickou koučkou, u Nottingham Business School získala CIPD Postgraduate Diploma v HR Managementu. V současné době studuje výcvik tanečně pohybové terapie u Moving Self Institut.

Velice rádi zodpovíme každý Váš dotaz.

Nahoru